BOWLING

To możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, rozegrania zawodów w grupie swoich koleżanek i kolegów z pracy. Będzie co wspominać a otrzymane nagrody nie pozwolą zapomnieć o sukcesie, aż do kolejnego turnieju. W części sportowej dysponujemy 10 torową kręgielnią, 14 automatami do gry w darta oraz 6 stołami bilardowymi.

LIGI

Zapraszamy do uczestnictwa w ligach organizowanych przez Broadway Bowling & Club.

ZASADY GRY

tekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskt

REGULAMIN KRĘGIELNI

Regulamin korzystania z torów bowlingowych „BROADWAY CLUB”

1. Niniejszym regulaminie określa ogólne zasady korzystania z torów bowlingowych na terenie kręgielni Broadway Bowling &Club.
2. Tory załączane są na gry lub godziny. Cennik w przypadku gier, określa cenę za grę dla jednej osoby.
Możliwość wykupienia ostatniej gry istnieje na 15 minut przed zamknięciem lokalu, a godziny na 1h przed zamknięciem.
3. Przy zakupie toru na godzinę, czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników.
Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
4. W przypadku rezerwacji toru po upływie 10 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
5. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest ubrać odpowiednie obuwie bowlingowe do gry w kręgle..
NIE WOLNO GRAĆ W BUTACH INNYCH NIŻ BOWLINGOWE!
6. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry.
Broadway nie odpowiada za prywatne kule gości.
7. Prosimy o nie wchodzenie na rozbieg z napojami, jedzeniem i papierosami.
8. Rzut kulą musi być wykonany z pola rozbiegu przed linią spalonych.(przed rozpoczęciem się toru do gry)
9. Przed wykonaniem rzutu należy upewnić się czy maszyn ustawiła kręgle. Rzucanie kuli na nieprzygotowany tor spowoduje
trafienie w sweepa (barierka zgarniająca kręgle), co może narazić na obciążenie kosztem naprawy gracza ( koszt może sięgnąć
nawet 1000 zł) Gra przy wyłączonym lub nieprzygotowanym torze może spowodować obciążenie gracza karą w wysokości 50 zł.
10. Pierwszeństwo rzutu ma zawodnik grający z prawej strony.
11. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Kulanie dwoma kulami może spowodować awarię maszyny. ( i obciążyć kosztem
gracza)
12. Podczas gry na torze może przebywać tylko jeden gracz, pozostali zawodnicy przebywają w tym czasie poza rozbiegiem.
13. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na podajnikach, po zakończeniu gry odnosimy na półki)
14. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczenia punktów należy fakt ten zgłosić obsłudze.
PROSIMY O NIE WCHODZENIE NA TOR W CELU SAMODZIELNEGO USUNIĘCIA USTERKI. Obsługa techniczna bowlingu
dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.
15. Pracownicy ochrony są uprawnieni do wyproszenia z torów osób nietrzeźwych, które zakłócają grę innym gościom.
16. Wszelkie wątpliwości i problemy związane z działaniem torów prosimy konsultować z obsługą kręgielni.
17. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
18. Broadway nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na torach bowlingowych.
19. Broadway zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.
20. Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami i przestrzegaj ustalonych tutaj zasad.

HISTORIA

tekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskt

NAJLEPSI ZAWODNICY BROADWAY

tekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskttekst tekst teskt